PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Ismertető a földrajztanár mesterképzési szakról

 

Ismertető a földrajztanár mesterképzési szakról

 

 

A képzés célja:

 

A képzés célja, hogy az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárokat képezzünk, akik képesek a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a földrajzi tudás átadására, egyaránt alkalmasak az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására, továbbá megfelelő szakmai alapokkal rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

       

 

Ismeretkörök:

 

A földrajztanár képzettség megszerzéséhez szükséges az alapfokozattal megszerzett ismeretkörök elmélyítése és kibővítése az alábbi témakörökben:

 

·          természettudományi és általános földtudományi ismeretek;

·          természetföldrajzi ismeretek;

·          általános társadalom és gazdaságföldrajzi ismeretek;

·          regionális természeti és gazdaságföldrajzi ismeretek;

·          szakmódszertani ismeretek.

 

A szakon végzett földrajztanárok több más tulajdonság mellett:

·           széles körű, a többi tantárgy tanulásában és a mindennapi életben hasznosítható földrajzi-környezeti tájékozottsággal, valamint biztos és átfogó topográfiai ismeretekkel rendelkeznek,

·           képesek a földrajz oktatására bármely iskolatípusban, különböző korosztályok sajátos pedagógiai igényeihez igazodva,

·           komplex látásmóddal, vizuális, valamint környezeti intelligenciával bírnak.

 

A szak alapvetően a tanári hivatásra készít fel, amelynek szépségei elsősorban abban a páratlan folyamatban rejlenek, ahogy az oktató-nevelő munka révén a tanár részesévé válik megannyi ifjú ember formálódásának. Manapság a tanári hivatás nehéz, és egyre felelősségteljesebb munka, ahol az egyetem elvégzésével a friss diplomás pedagógus már nem elsősorban kész recepteket kap, csak reményeink szerint olyan tudást, amelyből neki kell majd alkotó módon felépítenie azokat a módszereket és eljárásokat, amelyek révén sikerre viheti céljait majdani munkahelyén. Feladata egyedi: valamennyi tantárgy közül a földrajz foglalkozik egyedül a térrel, és valamennyi tantárgy közül a földrajz képes leginkább arra, hogy megismertesse a gyerekeket a világgal, annak folyamataival és aktualitásaival.

           

 

A végzettségi szint és a szakképzettség megnevezése, alapvető adatai

 

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Szakképzettség: okleveles földrajztanár (teacher of geography)

Képzési forma: nappali és levelező tagozat

A képzési idő és a kreditek száma: az alapdiplomától függően változó, az alapképzésekre épülő szakon, nappali képzésben öt félév és 150 kredit (ld. táblázat).


 

Képzési forma

Összes képzési idő/kredit

Ebből „földrajzi” kredit

Alapképzésre épülő tanári szakon, két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor:

5 félév 150 kredit

30 (első tanári szakképzettség), vagy 50 (második tanári szakképzettség esetén)

Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően, vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szakon

3 félév 90 kredit

30 (ha további 10 kredit kreditátvitellel elismerhető)

Főiskolai szintű földrajz tanári szakképzettség birtokában

2 félév 60 kredit

30

Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben, tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában

2 félév 60 kredit

40

Egyetemi szintű tanári, de nem földrajzi szakképzettség birtokában

2 félév 60 kredit

40

Főiskolai szintű tanári, de nem földrajzi szakképzettség birtokában

3 félév 90 kredit

50

 

Első tanári szakképzettség csak két szakterület párhuzamos elvégzésével szerezhető. Amennyiben az alapképzésben a tanári szakirányon a földrajz első szakképzettségként szerepelt, úgy a mesterképzésen második szakképzettségként teljesítendő (30 szakképzettségi kredittel), és fordítva: ha valaki alapképzésben a földrajz szaknak csak a „minor” változatával találkozott (vagyis az volt a második szakképzettsége) akkor itt nagyobb kreditszámban tanulja majd a geográfiát. A két szakterület összesen 80 kredit megszerzésével teljesíthető, míg a maradék krediteken a pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök (40 kredit), valamint az összefüggő intézményi gyakorlat (30 kredit) osztoznak.

A geográfiai ismeretkörök az alábbiak szerint tagolódnak, a pontos arányok a fenti képzési formák szerint változnak:

·          Alapozó tárgyak (földrajztanítás módszertan, iskolai gyakorlat, kutatásmódszertan, informatikai módszerek alkalmazása, stb.)

·          Szakmai törzstantárgyak (globális világ centrumai- perifériái, Kárpát-medence, Európa, Magyarország természeti és társadalomföldrajza, stb.)

·          Differenciált szakmai tárgyak – kötelezően választható (globális világ perifériái, Kelet-Közép-Európa, Magyarország regionális fejlődése, fenntarthatóság a földrajzoktatásban, stb.)

·          Differenciált szakmai tárgyak – szabadon választható: a Földrajzi Intézet, valamint a Természettudományi Kar széles kínálatából lehet válogatni.

       

 

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek

 

Kiket várunk a földrajz tanári mesterképzésre? Mindenek előtt olyanokat, akik földrajzi alapvégzettséggel és tanári szakiránnyal rendelkeznek. A részletes bemeneti feltételek bonyolultak, és az alábbi linkre kattintva elolvashatók. Az ideális jelentkező földrajzi alapképzésben oklevelet szerzett, illetőleg olyan más képzési formákban rendelkezik alapdiplomával, amelyben a természet- és társadalomtudományos, illetve földrajzi jellegű ismeretei a vonatkozó szabályok szerint beszámíthatóak, továbbá teljesítette az alapképzés tanári szakirányában szereplő pedagógiai-pszichológiai előkészítő modult, vagy más képzésekben korábban legalább ennek megfeleltethető tanári (pedagógiai és pszichológiai) ismereteket szerzett. Ideálisnak tekinthető továbbá az a jelentkező, aki elkötelezett a földrajz és az általa képviselt szemléletmód, valamint a pedagógiai pálya iránt. Feltétel nélkül elfogadott alapszakok az egyes képzési formákban a földrajz alapképzési szak, beleértve annak „minor-ként teljesített változatát is, a geográfus mesterképzési szak, valamint a régi rendszerben szerzett földrajz tanári oklevél. Egyéb alapvégzettség is elfogadható, ha az a kreditbeszámítás részletes szabályainak megfelel.

 

 

Mintatanterv

 

Az alábbi linkre kattintva a Magyar Akkreditációs Bizottság által elfogadott mintatanterv érhető el.

 

 

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka