PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Földtani Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Konrád Gyula
Földtudományi BSc
Human Impact on the Landscape (HILS)
Földtudományi szak, piricsizmai program


A tanszék küldetése

A Földrajzi Intézet 1999-ben alapított tanszéke a Földtani Tanszék. Tudományunk feladata a Föld felépítésének, a földtani folyamatoknak és a földtani képződményeknek a tanulmányozása, hasznosítható ásványkincseknek a felderítése. A természeti földrajz vizsgálódási körébe tartozó mai térszín múltját, fejlődéstörténetét kutatjuk. A hasznosítható anyagok, ásványkincsek előfordulásainak, kialakulásának a felderítésével, vizsgálataival a társadalom- és gazdaságföldrajz tudományterületéhez kapcsolódunk.

A tanszék fő feladata a Földtudományi BSc alapképzés oktatása. További feladat a földtani tárgyak oktatása a környezettan- és földrajz tanár és a geográfus képzés során. Az általános földtan, a földtörténet-paleontológia és az ásvány-kőzettan alapozó tantárgyak a későbbi tanulmányokhoz. A Magyarország földtana és a földtani térképezés tantárgyakat a felsőbb éves geográfus hallgatóknak oktatjuk. Részt veszünk a földrajz tanárok posztgraduális képzésében is.

Kutatási feladatok

A régióban a bányászat háttérbe kerülésével megszűntek a korábban jelentős kutatási központok, ezért az alapkutatásban és a gyakorlati problémák megoldásában is szerepet vállalunk. Részt veszünk a Mecsek fejlődéstörténetének kutatásában, rétegtanának megalkotásában. A gyakorlati feladatok között kiemelkedő fontosságú a veszélyes és a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos szakértői tevékenységünk.A tanszék személyi állománya

Dr. Konrád Gyula
tanszékvezető egyetemi docens, CSc

Születési év: 1952

Oktatási terület:

ˇ  Földtan BSc

ˇ  Földtani térképezés

ˇ  Földtörténet-őslénytan gyakorlat

ˇ  Földtani terepgyakorlat

ˇ  Geológia (kiegészítő szak)

ˇ  Magyarország földtana

Kutatási terület: A Dél-Dunántúl perm és triász időszaki képződményei, a Tiszai-egység triász képződményei, radioaktív hulladékok elhelyezésének földtani követelményei

Telefon mellék: 24215

E-mail:

 


 

Dr. Kovács János
adjunktus, PhD
postdoc: Institute of Applied Geology, BOKU Wien, Ausztria (2011.10.-2012.06.)

Születési év: 1972

Oktatási terület: Ásvány- és kőzettan ea., gyak., Földtan ea., gyak.

Kutatási terület: neogén és kvarter földtan, szedimentológia, kvarter gerinces őslénytan

Telefon mellék: 24483

E-mail: jones@gamma.ttk.pte.hu

Homepage in English

 

 

 


 

 

Dr. Raucsik Béla
tudományos főmunkatárs, PhD

Születési év: 1970

Oktatási terület: Ásvány- és kőzettan ea., gyak., Földtan ea., gyak.

Kutatási terület: őskörnyezet (őséghajlat, lehordási terület) analízise ásványtani és geokémiai eszközökkel

Telefon mellék: 24483

E-mail: raucsik@almos.uni-pannon.hu

 

 

 


 

 

Dr. Sebe Krisztina
tanársegéd, PhD

Születési év: -

Kutatási terület: mecseki permotriász képződmények szedimentológiája; tektonikus geomorfológia; a szél hatása a felszínfejlődésre

Telefon mellék: 24483

E-mail: sebe[at]gamma.ttk.pte.hu

 

 

 


 

 

Dr. Varga Andrea
tudományos munkatárs, PhD

Születési év: 1974

Kutatási terület: A Dél-Dunántúl permokarbon képződményei, üledékes kőzettan és geokémia, lehordási terület és őskörnyezeti rekonstrukció (paleoklimatológia), diagenezis

Telefon mellék: 24215

E-mail: andrea.varga.geol@gmail.com

 


 

 

Jáger Viktor
tudományos segédmunkatárs

Születési év: 1978

Oktatási terület:

ˇ  Ásvány- és kőzettan gyak.

ˇ  Földtan gyak.

Kutatási terület: Tenger alatti vulkanikus és hidrotermás folyamatok, szubvulkanikus hidrotermás rendszerek, ércképződési folyamatok

Telefon mellék: 24483

E-mail: jagerviktor@yahoo.co.uk

 


 

Páll-Somogyi Kinga
PhD-hallgató

Születési év: 1985

Oktatási terület:

ˇ  Földtan gyakorlat


Kutatási terület: Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata, karszthidrogeológia

Telefon mellék: 24483

E-mail: somogyik@gamma.ttk.pte.hu

 

 


 

Kovács-Lukoczki Georgina
PhD-hallgató

Születési év: 1985

Oktatási terület:

ˇ  Ásvány- és kőzettan gyakorlat

Kutatási terület: Karbonátszedimentológia, diagenezis, dolomitosodás, középső-triász rétegtan; szénhidrogén-földtan

Telefon mellék: 24483

E-mail: lukoczki@gamma.ttk.pte.hu

 

 


 

Halmai Ákos
PhD-hallgató

Születési év: 1987

Kutatási terület: Szerkezetföldtan, térinformatika

Telefon mellék: 24215

E-mail: -

 

 


 

Pozsgai Emília
PhD-hallgató

Születési év: 1988

Oktatási terület: Földtan gyakorlat

Kutatási terület: Felső-triász törmelékes képződmények vizsgálata

Telefon mellék: 24215

E-mail: -

 

 


 

Dr. Szederkényi Tibor
ny. egyetemi tanár, DSc

Születési év: 1934

Oktatási terület: Kőzettan, Vulkanológia

Kutatási terület: Az Alföld és Dél-Dunántúl mezozoikum előtti medencealjzatának földtana, korrelációs kapcsolatai az Alpi-Mediterrán hegységövvel, a radioaktív hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésének földtana, metamorf petrológia

Telefon mellék: 24483

E-mail: szedertib@vnet.hu

 

 


 A Környezettudományi Intézet tanszékünkön oktató munkatársai

Dr. Budai Tamás
egyetemi tanár, DSc

Születési év: 1958


Oktatási terület: Magyarország földtana


Kutatási terület: földtani térképezés, rétegtan, tektonika, földtörténet

Telefon mellék: 24215

E-mail: budai@gamma.ttk.pte.hu

 

 


 

Dr. Halász Amadé
adjunktus, PhD

Születési év: 1979

Kutatási terület: Bodai Aleurolit Formáció fácies változásai, ciklussztratigráfiai vizsgálata, P-T törmelékes képződmények vizsgálata

Telefon mellék: 24215

E-mail: taade(at)freemail.hu

 

 


 

 

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka