PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Szakleírás a hulladékgazdálkodási technológus AIFSz képzésről

Szakleírás a hulladékgazdálkodási technológus AIFSz képzésről

 

A képzés a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Műszaki karának együttműködésével indult.

A képzés szakmai felelőse:

Dr. Wilhelm Zoltán (TTK)

A hulladékgazdálkodási technológus képzés célja, olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése,

·        akik a hulladékgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteivel rendelkeznek, képesek a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási és ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására,

·        akik szakmai munkák közvetlen elvégzése mellett felkészültek munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok menedzselésére is,

  • akik szakképesítése korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás létrehozására is jogosít,
  • akik a – településen, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelés során - keletkező hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése összefüggő feladatait képesek a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani.

 

A hulladékgazdálkodási technológus képzésen alapozó tárgyainak elvégzése után a következő  specializált szakirányokat lehet elsajátítani:

-          Kommunális hulladékhasznosító szakirány

-          Mezőgazdasági hulladékhasznosító szakirány

-          Élelmiszeripari hulladékhasznosító szakirány

A szakképesítés OKJ azonosító szerint: 55 5470 01

A szakképesítéssel betölthető foglalkozások, munkakörök megnevezése és FEOR  száma:

-         környezetvédelmi technológus                                      3126

-         hulladékkezelő technológus                                                      3126

A szakképesítéssel rokon tevékenységek FEOR száma:

-         élelmiszeripari környezetvédelmi technológus                3126

-         környezetvédelmi méréstechnikus                                            3126

-         környezetvédelmi szaktechnikus                                               3126

-         mezőgazdasági környezetvédő technikus                                  3126

-         környezet- és vízgazdálkodási technológus                               3129

A képzési idő a modell tanterv szerint: 4 szemeszter, a kontaktórák száma a nappali képzésben 1635, a levelező képzésben 346. A megszerzendő kreditek száma 120.

A képzéshez a PTE Pollack Mihály Műszaki Kara és a PTE Természettudományi Kara korszerű oktatástechnikai berendezésekkel felszerelt előadótermekkel, laboratóriumokkal, műszaki berendezésekkel, könyvtárakkal, számítógépparkkal, szemináriumi helyiségekkel rendelkezik, melyek a tervezett képzési programra vonatkozóan is rendelkezésre áll.

A szakképzést a legkorszerűbb környezettudományi ismereteket felhasználva, adekvát technikai háttér alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. A képzett hulladékgazdálkodási technológus szakemberek képesek alapvető elméleti és gyakorlati ismereteiket felhasználva dönteni tudásukhoz illeszkedő környezetvédelmi kérdésekben, ill. magasabb szintű döntési folyamatokat előkészíteni. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, a forráslehetőségek és igények kibővülésével kereslet van a környezeti diszciplínákban jártas szakemberekre. A hallgatók az FSZ képzésben megtanult ismereteiket integrálhatják és felhasználhatják további tanulmányaikban a PTE-PMMK Környezetmérnöki BSc és a PTE-TTK Környezettan BSc képzésben (sikeres felvételi után 40 kredit tanegység jóváírásra kerül).

A gyakorlati képzést az intézmények kapacitásán túl a különböző intézményekkel kialakított kapcsolat is segíti. A nappali tagozatos hallgatók részére a kapacitás függvényében kollégiumi ellátás biztosítható.

 

 

További információ

Dr. Wilhelm Zoltán

72/503-600/24485

hulladek@gamma.ttk.pte.hu

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka