PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja
Igazgató: Dr. habil. Tésits Róbert


KONFERENCIÁK:
International Conference on „Atypical Forms of Employment Expansion: Picture gallery
Atomenergiáról mindenkinek Képek
Innovációk a térben - kötetátadó vacsora képei

Regionális Civil Találkozó - előadások (ppt):
Dr. Bényei Andrásné
Dr. Bonfig Ágnes
Dr. Frey Mária
Dr. G. Fekete Éva
Dr. Tótsimon Péter
- program
- Galéria

Képzéseink:


A központ kiemelt feladatának tekinti feltárni azokat a folyamatokat és okokat, amelyek a szerkezetátalakítás folyamán, illetve azt követően a foglalkoztatás belső és térbeli struktúrájában kialakultak. Nagy hangsúlyt kívánunk adni annak, hogy a területi egyenlőtlenségek körén belül megismertessük hallgatóinkkal az esélyegyenlőség európai és hazai normáit, a társadalmi-földrajzi miliőt és klímát, illetve azokat a kezdeményezéseket, amelyek a kirekesztés mérséklését, felszámolását, emellett az integrációs lehetőségeket érintik a társadalmi és földrajzi térben. Ennek megfelelően fontos szerepet szánunk a roma, a megváltozott munkaképességű, valamint a fiatal pályakezdő munkanélküli népesség regionális esélyei vizsgálatának. Külön szerepet szánunk a nők, valamint a roma nők elhelyezkedési esélyei növelésének, hiszen az európai foglalkoztatáspolitika fő árama az esélyhátrányokkal rendelkező csoportok előnyben részesítése, szubvencionálása, felzárkóztatása.
Útjára indítottuk a Munkaerőpiaci területi tervező, a Demográfia, illetve a Térségi szociális tanácsadó specializációkat. Az elmúlt években a felsőoktatási intézményeknél felerősödött az a folyamat, amely során a nappali szakon diplomát szerzett fiatalok munkapiacra jutása egyre nehezebbé vált, nőtt az universitásról kikerült, de elhelyezkedni nem tudó diplomások száma. E tendencia enyhítése szempontjából is jelentős a Földrajzi Intézet és a Szociológia Tanszék együttműködésére is épülő központ létrehozása, amely intézményekben már hosszú évek gyakorlata az, hogy a társadalmi esélyhátrányokkal, valamint a munkaerőpiaci folyamatokkal összefüggő területi ismeretek átadása és kutatása a tevékenység szerves részévé vált.A központ személyi állománya:


Dr. habil. Tésits Róbert
egyetemi docens, PhD

Születési év: 1972

Oktatási terület:
 • Magyarország társadalomföldrajza előadás
 • Európai Unió együttműködési területei (EU posztgrad. továbbképzés, köt. vál. spec. koll.)
 • Esélyegyenlőség az Európai Unióban (EU posztgrad. továbbképzés)
 • A magyarországi munkanélküliség regionális gazdaságtana (köt. vál. spec. koll.)
 • Magyarország társadalomföldrajza szeminárium
 • A PhD-értekezések formai, módszertani és etikai követelményei (Földtudományok Doktori Iskola)
  Magyarország településeinek ágazatai megyék szerint
  Adatok Magyarország társadalomföldrajzához

  Kutatási terület: munkaerőgazdálkodás, foglalkoztatás, atipikus foglalkoztatási formák, humán erőforrások

  Telefon mellék: 24167
  E-mail: tesits@gamma.ttk.pte.hu

 •    Dr. Dövényi Zoltán
  Egyetemi tanár, Dsc

  Születési év: 1948

  Oktatási terület:
 • Népesség- és településföldrajz
  Kutatási terület:
 • Népesség- és településföldrajz, történeti földrajz, munkaerőpiac

  Telefon mellék: 24625
  E-mail: dovenyiz@gamma.ttk.pte.hu

 •    Dr. Rudl József
  Egyetemi docens, Csc

  Születési év: 1951

  Oktatási terület:
 • Bevezetés a demográfiába, az EU településhálózata, Településföldrajz, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, Ócáeánia gazdaságföldrajza; Szovjetunió utódállamai és Kína
  Kutatási terület:
 • Népesség- és településföldrajz, regionális földrajz

  Telefon mellék: 24622
  E-mail: rudl@gamma.ttk.pte.hu

 •    Dr. Schadt Mária
  Egyetemi docens

  Születési év: 1946

  Oktatási terület:
 • Szociológia, társadalmi struktúra és rétegződéselméletek, társadalmi mobilitás, társadalomtörténet, családszociológia, women's studies
  Kutatási terület:
 • gender studies, családszociológia, társadalmi struktúra-és rétegződéselmélet

  Telefon mellék: 23518
  E-mail: schadt@btk.pte.hu

 •    Dr. Gyurok János
  Tudományos munkatárs

  Születési év: 1960

  Oktatási terület:
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon, Európában. Nemzetiségek Európán kívül. Szervezetszociológia. EU kisebbségpolitikája, őslakosok és kisebbségek Dél-Amerikában, kisebbségek és szociális munka
  Kutatási terület:
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek

  Telefon mellék: 23579
  E-mail: adria@freemail.hu

 •    Apró Antal Zoltán
  Doktorandusz, foglalkoztatás- és kisebbségpolitikai szakértő

  Születési év: 1955

  Oktatási terület:
 • Romológia, Esélyegyenlőség, Munkaerőpiac és karriertervezés, Szociál- és foglalkoztatáspolitika
  Kutatási terület:
 • Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon, regionális egyenlőtlenségek a munka világában

  Telefon mellék: -
  E-mail: freud@freemail.hu

 •    Bucher Eszter
  Egyetemi tanársegéd

  Születési év: 1977

  Oktatási terület:
 • Nonprofit szervezetek, Magyarország térszerkezete, Magyarország településhálózata, település- és területfejlesztés
  Kutatási terület:
 • A nonprofit szektor szerepe a terület-és településfejlesztésben

  Telefon mellék: 23577, 24913
  E-mail: buchereszter@freemail.hu

 •    Péntek Eszter
  Egyetemi tanársegéd

  Születési év: 1977

  Oktatási terület:
 • Egészségszociológia, bevezetés az empirikus társadalomkutatásba, deviancia, survey módszer
  Kutatási terület:
 • egészségszociológia, egészségpolitika

  Telefon mellék: 23577
  E-mail: penteke@btk.pte.hu

 •    Dr. Székely Éva
  Doktorandusz, óraadó

  Születési év: 1952

  Oktatási terület:
 • Szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiaci szervezet
  Kutatási terület:
 • regionális politika és gazdaságtan, munkanélküliség strukturális és regionális jellegzetességei, foglalkoztatáspolitika és EU-s kihívások

  Telefon mellék: 506-801
  E-mail: eva@lab.hu,
  szekelyevi@t-online.hu

 •  
  PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka