PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.PhD kurzus

 

Magyarország társadalomföldrajza

 II. évf. szakmai beszámoló témakörei

 

 

 

 

1.      Történeti és politikai földrajz

 

1.1.   A magyar gazdaságtörténet fő időszakai és jellemzői a 19. és 20. században

1.      A gazdaság területi jellemzőinek változásai

1.2.   Geopolitikai, geostratégiai helyzet, a választási földrajz sajátosságai a rendszerváltástól napjainkig

 

 

2.      Népességföldrajz

 

2.1.   Demográfiai folyamatok és hatásuk a népesség összetételére valamint területi eloszlására a 19. és a 20. században

2.2.   Migrációs folyamatok és a népesség foglalkoztatottsági jellemzői

2.3.   A magyar társadalom fejlődéstörténete és szerkezete

 

3.      Gazdaságföldrajz

 

3.1.   A magyar mezőgazdálkodás termelési és társadalmi alapjai, termőtájai és meghatározó ágazatainak jellemzői

2.      A hazai agrárium területi jellemzői, problémái és fejlődési perspektívái az EU csatlakozást követően

3.2.   Az ipar fő ágazatainak jellemzői; területi megoszlás, fejlődési irányok

·        A hazai ipar területi-termelési átalakulása a 90-es években

·        Az ipari fejlődés perspektívái a 21. században

3.3.   A hazai közlekedési, szállítási és távközlési rendszer területi és ágazati jellemzői

3.      A közlekedési hálózat fejlesztés tervei

3.4.   A kereskedelmi szolgáltatások és a külkereskedelem szerepe a magyar gazdaságban

4.      Új elemek és jelenségek a kereskedelmi ellátásban

3.5.   A turizmus vonzerő alapjai, keresleti tendenciái és területi gócpontjai Magyarországon

5.      A magyar turizmus helye, szerepe a gazdaság területi átrendeződésében

 

4.      Társadalomföldrajz

 

4.1.   A hazai oktatási rendszer felépítése és területi struktúrái

6.      A népesség iskolázottságának térbeli-területi különbségei

4.2.   Az egészségügyi ellátás szervezete és területi rendszere

7.      A lakosság egészségi állapotának jellemzői

4.3.   A közigazgatás szervezetrendszere és területi szerkezete

8.      A területi közigazgatás átalakulási folyamatai a 90-es években és napjainkban

 

5.      Településföldrajz

 

5.1.   A hazai településhálózat fejlődésének meghatározó szakaszai és ezek jellemzői a török hódoltságtól napjainkig

9.      Strukturális és területi folyamatok a településrendszerben

5.2.   A településrendszer alapegységeinek jellemzése; típusaik, hierarchiájuk, településképződmények

10.  A településrendszer egyes elemeinek várható fejlődési irányai és meghatározható problémái

 

6.      Regionális földrajz

 

6.1.   A magyarországi térszerkezet formálódás és regionális fejlődés főbb időszakai, jellemzői

11.  Térszerkezeti problémák a mai Magyarországon

6.2.   Magyarország régiói

12.  Régiók és térszerkezeti egységek jellemzői

13.  Régiók és kistérségek a hazai terület- és vidékfejlesztési politikában

 

 

 

 

Ajánlott irodalom:

1.      Aubert Antal (szerk.) 2006: Magyarország idegenforgalma szakkönyv és atlasz. Cartographia Bp. 65 p.

2.      Berend T. Iván – Ránki György 1972: A magyar gazdaság száz éve. Kossuth Könyvkiadó, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp.

3.      Enyedi György – Horváth Gyula (szerk.) 2002: Táj, település, régió. Magyar tudománytár 2. Bp., MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth Kiadó. 514 p.

4.      Frisnyák Sándor 1992: Magyarország történeti földrajza. Tankönyvkiadó Bp. 213 p.

5.      Palánkai Tibor (szerk.) 2004: Gazdaság.  Magyar tudománytár 5. Bp., MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth Kiadó, 557 p.

6.      Perczel György (szerk.) 2005: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó Bp. 653 p.

7.      Tóth József - Trócsányi András 2002: A magyarság kulturális földrajza II. Pro Pannónia Kiadó Pécs, 226 p.

8.      Tóth József (2004) Kell nekünk régió? In: Hitseker M. – Szilágyi Zs. (szerk.). Mindentudás Egyeteme, III. kötet. Kossuth Kiadó, Budapest. pp. 193-212.

 

Pécs, 2008. április 7.

 

Összeállította:

 

 

Dr. Szabó Géza

tanszékvezető

egyetemi docens

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka