PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.A Földtudományok Doktori Iskola által országos jelentőségű szakmai folyóiratnak tekintett folyóiratok listája

A Földtudományok Doktori Iskola által országos jelentőségű szakmai folyóiratnak tekintett folyóiratok listája

PhD-hallgatók számára

 

 

 

I. Országos jelentőségű, vezető szakmai folyóiratok

 

 

A Falu

A Földrajz Tanítása

Acta Geologica Hungarica

Acta Geologica Szegediensis

Acta Mineralogica-Petrographica

Alföldi Tanulmányok

Comitatus

Demográfia

Esély

Etnographia

Eurogeo Bulletin

Európa Fórum

Európai Tükör

Falu-Város-Régió

Fejlesztés és finanszírozás

Földrajzi Értesítő

Földrajzi Közlemények

Földrajztanítás

Földtani Közlöny

Földtani Kutatás

Gazdálkodás

Gazdaság és Statisztika

Hidrológiai Közlöny

Humánpolitikai Szemle

Időjárás

Iskolakultúra

Karszt és Barlang

KBH Szakmai Szemle

KBH Szakmai Tudományos Közlemények

Kisebbségkutatás

Közgazdasági Szemle

Közlekedéstudományi Szemle

Külgazdaság

Magyar Közigazgatás

Magyar Közlekedés

Magyar Tudomány

Marketing & menedzsment

Munkaügyi Szemle

Műemlékvédelem

ÖKO

Pénzügyi Szemle

Regio

Statisztikai Szemle

Századok

Szociológia

Szociológiai Szemle

Tájökológiai Lapok

Társadalomkutatás

Tér és Társadalom

Területi Statisztika

Turizmus Bulletin

Vízügyi Közlemények

 

 

II. Országos ismertségű szakmai jellegű folyóiratok

 

Acta Geographica

A Földgömb

Általános Földtani Szemle

Balkán Füzetek

Bányászati és Kohászati Lapok

Biológia Tanítása

Educatio

Egészségfejlesztés

Eurolimes

E-Világ

Ezredforduló

Felderítő Szemle

Földtudományi Szemle

Geodézia és kartográfia

Hidrológiai Tájékoztató

História

Karsztfejlődés

Keleti Kiskönyvtár

Közép Európai Közlemények

Látlelet

Légkör

Limes

Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése

Magyar Sporttudományi Szemle

Mediterrán és Balkán Fórum (elektronikus)

Mediterrán Világ

Mérnökgeológiai Szemle

Modern Geográfia (elektronikus)

Örökség

Rubicon

Természet Világa

Térinformatika

Valóság

 

 

Valamint más tudományágak a fentiekben nem nevesített, vezető hazai folyóiratai, abban az esetben, ha a bennük megjelent publikáció földrajzi tartalommal bír, térszemléletet tükröz.

 

 

 

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka