PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Regionális Földrajzi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Rudl József


Munkatársaink fő feladata a földrajz tanár szakos és geográfus diákjaink részére a regionális természet- és társadalomföldrajz oktatása, nappali és posztgraduális hallgatóink regionális földrajzi szemléletének kialakítása és formálása. A tanszék biztosítja az európai, ázsiai, afrikai, amerikai országok és Ausztrália természeti adottságait, nagytájainak komplex természeti viszonyait tárgyaló kollégiumokat, képet próbálva adni a vizsgált térségek társadalmi és gazdasági átalakulásáról. A tanszék oktatói rendszeresen hirdetnek speciálkollégiumokat Afrika különböző kérdéseiről, a Szovjetunió utódállamairól, Európa és a világ energiagazdálkodásáról, illetve a kontinensek nagyobb városainak sajátosságairól, amelyek műveltségi tárgyakként az egyetem bármely hallgatója számára nyitottak. Kutatási spektrumunk kiterjed a világ országaiban zajló társadalmi-gazdasági változások nyomon követésére, a népesség- és településföldrajzi elemzések készítésére, valamint az energiagazdálkodás területi problémáinak feltárására. Speciális feladataink közül kiemelendő az ismeretterjesztés, de aktív részt vállalunk a szakmai gyakorlatok szervezésében, illetve a határon túli magyarok továbbképzésében is. Munkatársaink bekapcsolódnak a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem regionális földrajzi oktatási tevékenységébe, valamint koordinálják a Geográfus Alapítvány működését, amely szakmai és anyagi segítséget nyújt az intézet speciális feladatainak ellátásához.

 • Európán kívüli gazdasági centrumok - BSC III. év vizsgatételek  A tanszék személyi állománya


  Dr. habil. Rudl József
  tanszékvezető egyetemi docens, Csc

  Születési év: 1951

  Oktatási terület:
 • Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia gazdaságföldrajza; Szovjetunió utódállamai és Kína, Bevezetés a demográfiába, az EU településhálózata, településföldrajz (PhD)
 • Európán kívüli gazdasági centrumok -BSC vizsgatételek
 • Ázsia, Afrika, Amerika regionális társadalomföldrajza szigorlat tételsora (Kieg.)
 • Tételsorok

  Kutatási terület: népesség- és településföldrajz, regionális földrajz

  Telefon mellék: 24622

  E-mail: rudl@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Gyuricza László
  egyetemi docens, Csc

  Születési év: 1962

  Oktatási terület:
 • A földrajzi övezetesség - kollokvium tételek
 • Európa természeti földrajza I. ZH. követelményei
 • Európa természeti földrajza II. ZH. követelményei
 • Európa természeti földrajza - tematika (BsC)
 • Európa természeti földrajza - kollokviumi tételsor (BsC)
 • Idegenforgalmi földrajz szigorlat
 • Európa komplex szigorlat - nappali (doc)
 • Európa komplex szigorlat - nappali tagozat és kiegészítő szak (doc)
 • Európa komplex szigorlat - UDSZ (doc)
 • A TURIZMUS NEMZETKÖZI FÖLDRAJZA -kollokviumi tételsor (doc)
 • Eurázsia természeti földrajza
 • Turizmus nemzetközi földrajza
 • Geomorfológia kollokviumi tételek - UDSZ szak I. évfolyam,
 • Geomorfológia kollokviumi tételek - kiegészítő szak I. évfolyam,
 • Általános természeti földrajz szigorlati tételek - kiegészítő szak,
 • Általános természeti földrajz szigorlati tételek - UDSZ
 • NEMZETKÖZI TEREPGYAKORLAT (Szlovénia – Ausztria)

  Kutatási terület: kistérségek, kisrégiók komplex vizsgálata, turizmus

  Telefon mellék: 24824

  E-mail: gyuricza@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Rudlné dr. Bank Klára
  egyetemi docens

  Születési év: 1953

  Oktatási terület:
 • Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia gazdaságföldrajza, energiagazdálkodás

  Kutatási terület: energiagazdaság, regionális földrajz

 • SZU topográfia
 • Adatsorok (Excel táblák, Pdf-ek)
 • Topográfiák
 • Térképek
 • Energia speciálkollégium irodalomak
 • Atomenergia
 • Magyarország energiaügyei
 • Megújuló energiaügyek
 • Fenntarthatóság az energiagazdálkodásban (ppt)
 • BSC II. levelező szept. 27 tananyaga: Megújuló energiaforrások (pdf)
 • BSC II.évf. tananyaga
 • BSC III.évf. tananyaga

  Telefon mellék: 24823

  E-mail: rbank@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. habil. Tésits Róbert
  egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1972

  Oktatási terület:
 • Magyarország társadalomföldrajza előadás
 • Európai Unió együttműködési területei (EU posztgrad. továbbképzés, köt. vál. spec. koll.)
 • Esélyegyenlőség az Európai Unióban (EU posztgrad. továbbképzés)
 • A magyarországi munkanélküliség regionális gazdaságtana (köt. vál. spec. koll.)
 • Magyarország társadalomföldrajza szeminárium
  Magyarország településeinek ágazatai megyék szerint
  Adatok Magyarország társadalomföldrajzához
 • A PhD-értekezések formai, módszertani és etikai követelményei (Földtudományok Doktori Iskola)

  Kutatási terület: munkaerőgazdálkodás, foglalkoztatás, atipikus foglalkoztatási formák, humán erőforrások

  Telefon mellék: 24167

  E-mail: tesits@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Bognár Angéla
  PhD-hallgató

  Születési év: 1985

  Kutatási terület: Környezeti nevelés és a turizmus kapcsolata, ökoturizmus

  Oktatási terület: Európa természetföldrajza szeminárium

  Témavezető: Dr. Gyuricza László

  Telefon mellék: 24821

  E-mail: angi3@gamma.ttk.pte.hu

   


  Szelesi Tamás
  PhD-hallgató

  Tanszék: Regionális Földrajzi Tanszék

  Születési év: 1981

  Oktatási terület: Regionális földrajz (Európán kívüli kontinensek)

  Kutatási terület: közlekedésföldrajz

  Témavezető: Dr. Rudl Józsefné Dr. Bank Klára

  Telefon mellék: 24622

  E-mail: szelesi@gamma.ttk.pte.hu

   
 • PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka