PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Trócsányi András


A tanszék az intézetnek közel másfél évtizede markáns profilt biztosító társadalomföldrajzi diszciplínák oktatási és kutatási feladatait látja el. A geográfus és földrajz szakos hallgatók számára kínált társadalomföldrajzi kollégiumainkon túl munkatársaink más karok képzéseibe is bekapcsolódnak, igazolva ezzel a geográfia interdiszciplinaritását. Szakmánk népszerűsítésének és folyamatos megújításának érdekében középiskolai tehetséggondozást, tanártovábbképzést is szervezünk, kollégáink hazai és nemzetközi versenyeken látnak el szakértői feladatokat. Tanszékünk a Földtudományi Doktoriskola alappillérének számít, felvállalva a legtágabban értelmezhető társadalomföldrajzi kutatások koordinációját is. Vizsgálataink homlokterében a népesség- és településföldrajz, a területi és ágazati integrációk globális és regionális kérdései, a fenntartható fejlődés, valamint legújabb diszciplínaként a kulturális földrajz áll. Aktuális kutatásainkban az uniós tagságunknak megfelelő, racionális település- és területfejlesztési térstruktúra modelljének kidolgozására, a Kárpát-medence regionális térszerkezetének vizsgálatára koncentrálunk, de az elméleti jelleg mellett munkatársaink konkrét programok és projektek kidolgozásában is közreműködnek. Szakértői tevékenységünkből kiemelendő a várossá nyilvánítási kezdeményezésekkel kapcsolatos tanácsadás.
 • Város, tér, kultúra -projekt

  Általános társadalomföldrajz szigorlat:
 • Általános társadalomföldrajz szigorlati tematika BSc képzésekben,
 • hagyományos, kifutó képzések: nappali, kiegészítő-UDSZ
 • adatsorok: topográfia, ágazati adatsorok

 • Diplomamunka és OTDK témajavaslatok


  A tanszék személyi állománya


  Dr. habil. Trócsányi András
  tanszékvezető egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1969

  Oktatási terület:
 • A magyarság kulturális földrajza
 • Általános gazdaságföldrajz – BSc
 • Általános társadalomföldrajz – BSc
 • Általános társadalomföldrajz:
  szigorlati tematikák: nappali, kiegészítő-UDSZ
 • Gépjárműgyártás nemzetközi földrajza
 • Regionális településföldrajz
 • Pécs térben és időben
 • Kultúrtájak földrajza
 • Társadalomföldrajz szakmai beszámoló - PhD

  Kutatási terület: humánerőforrások területi egyenlőtlenségei

 • A 2008. február 29-én tartott habilitációs előadás tudományos összefoglalója letölthető itt.
 • Trócsányi András előadása a Nyitott Egyetem sorozatban a PTE UnivTV honlapján a várossá nyilvánításról megtekinthető itt.

 • Tanulmányutak képei

  Telefon mellék: 24487

  E-mail: troand(at)gamma.ttk.pte.hu

  Publikációs jegyzék

 •  


  Dr. Dövényi Zoltán
  egyetemi tanár, Dsc

  Születési év: 1948

  Oktatási terület:
 • Népesség- és településföldrajz

  Kutatási terület: népesség- és településföldrajz, történeti földrajz, munkaerőpiac

 • Magyarország településrendszere - tételsor
 • Általános népességföldrajz - tételsor
 • Tételsor és felkészülési javaslat "A földrajztudomány története" c. előadáshoz
 • Bevezetés a földrajztudományba - tételek (doc)
 • Történeti földrajz - irodalom (doc)
 • Történeti földrajz - tételek (doc)
 • Történeti földrajz - segédanyag (doc)
 • Jegyzetek
 • Általános településföldrajz ábraanyaga
 • Magyarország népesség- és településföldrajza - Vizsgakérdések
 • Szociológia - Vizsgakérdések
 • Szociológia háttéranyag (doc)
 • Szociológia - Tanulmányozásra javasolt fejezetek
 • Általános településföldrajz - Vizsgakérdések
 • Általános településföldrajz - Vizsgarend
 • Ellenőrző kérdések a foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon c. kurzushoz
 • Szociálgeográfia tételsor Html, doc
 • Javasolt szakirodalom az általános településföldrajzi kollokvium sikeres letételéhez
 • Vezérfonal az általános településföldrajz tanulmányozásához (pdf)

 • Az Universitas Televízió felvételein elhangzott előadások prezentációs anyagai:
  - A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM JELLEMZŐ VONÁSAI MAGYARORSZÁGON (ppt)
  - MAGYARORSZÁG A NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS ÁRAMLATAIBAN (ppt)

  Telefon mellék: 24480

  E-mail: dovenyiz@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Majdánné dr. Mohos Mária
  egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1954

  Oktatási terület:
 • Magyarország társadalomföldrajza ea. +szem.
 • Rurális térségek köt. vál. spec. koll.
 • Pécs térben és időben szab. vál. spec. koll.
 • Magyarország népesség- és településföldrajza (kieg.)
 • Történeti demográfia

  Kutatási terület:
 • történeti földrajz, gazdaságtörténet
 • magyar-szlovén határtérség
 • településföldrajz (szőlőhegyi szórványok)
 • népességföldrajz (apró- és törpefalvak. kisvárosok)

 • Magyarország társadalomföldrajza kollokviumi tételsor
 • Magyarország településeinek ágazatai megyék szerint
 • Magyarország vaktérkép
 • Magyarország városi jogállású települései
 • Adatok Magyarország társadalomföldrajzához
 • Kötelező évszámok, fogalmak (Kárpát-medence gazdaságtörténete)
 • Határok és határtérségek

  Telefon mellék: 24621

  E-mail: mohosma@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Hajnal Klára
  adjunktus, PhD

  Születési év: 1954

  Oktatási terület:
 • Humán ökológia
 • A fenntartható fejlődés BSc-MSc hallgatók számára (ppt): BSc, BSc2, MSc
 • A globális krízis rendszerszemléletű vázlata (pdf)
 • Klímablog -ajánlott irodalom
 • Globális világproblémák - Világmodellek (pdf)
 • Klimakatasztrófa (pdf)
 • A fenntartható fejlődés -jegyzet (pdf)
 • Fenntartható fejlődés (ppt)
 • A fenntartható fejlődés elmélete
 • A fenntartható fejlődés -tételsor (MSc)
 • Bevezetés a társadalomföldrajzba
 • Bevezetés a társadalomföldrajzba - tételek
 • Településökológia tematika
 • Településökológia -jegyzet (pdf)
 • Településökológia: Bogota
 • A fenntartható fejlődés elméleti kérdései és alkalmazása a településfejlesztésben - PhD. értekezés (pdf)
 • Társadalomföldrajz
 • Urbanisztika
 • A fenntartható fejlődés és a fenntartható turizmus elméleti kérdései
 • Globális világproblémák -jegyzet (pdf)
 • Településökológia tanulmányok
 • Etikai kodex(pdf)
 • Globális világproblémák c. kurzus tételei
 • A felelős turizmus elméleti kérdései és gyakorlati példája
 • Fenntartható turizmus tételek
 • Az urbanisztikai gondolkodás alapjai -tematika
 • Globális környezeti problémák -tantargyleírasi adatlap
 • Kék gazdaság (ppt)

 • Koppenhága biciklibarát úthálózata, Bennfentesek (Oscar díjas dokumentumfilm), A jövő farmja

  Kutatási terület: fenntartható fejlődés

  Telefon mellék: 24624

  E-mail: hajnalk@gamma.ttk.pte.hu

  Publikációs jegyzék
 •  


  Dr. Pirisi Gábor
  adjunktus
  intézetigazgató-helyettes

  Születési év: 1978

  Oktatási terület: település- és területfejlesztés, kommunikáció földrajza
 • Urbanisztikatörténet
 • Terület- és településfejlesztés szigorlat
 • Népesség- és településföldrajz gyakorlat

  Kutatási terület: településföldrajz, településfejlesztés

  Publikációs jegyzék

  Telefon mellék: 24719

  E-mail: pirisig@freemail.hu

 •  


  Dr. Tóth József
  ny. egyetemi tanár, Dsc
  professor emeritus

  Születési év: 1940

  Oktatási terület: társadalomföldrajz

  Kutatási terület: területfejlesztés, területi politika

  Telefon mellék: 24480

  E-mail: tothj@gamma.ttk.pte.hu

   


  Gyüre Judit
  PhD-hallgató

  Születési év: 1985

  Kutatási terület: Az egyetemek térformáló szerepe, az egyetem és a város kapcsolatának földrajzi aspektusai

  Oktatási terület: Általános gazdaságföldrajz, kulturális földrajz

  Témavezető: Dr. Trócsányi András

  Telefon mellék: 24719

  E-mail: gyurejudit@gamma.ttk.pte.hu

   


  Németh Ádám
  PhD-hallgató

  Születési év: 1986

  Kutatási terület: A balti államok etnikai földrajza. Identitásföldrajz

  Oktatási terület: Általános gazdaságföldrajz szeminárium

  Témavezető: Dr. Dövényi Zoltán

  Telefon mellék: 24828

  E-mail: nemethadam@gamma.ttk.pte.hu

   


  Szentirmai László
  PhD-hallgató

  Születési év: 1985

  Kutatási terület: Településminősítés, népesség- és településföldrajz

  Oktatási terület: Áltlános népesség- és településföldrajz szeminárium, Általános gazdaságföldrajz szeminárium, textilipar nemzetközi földrajza

  Témavezető: Dr. Tóth József

  Telefon mellék: 24828

  E-mail: latsko@gamma.ttk.pte.hu

   


  Vercse Tímea
  PhD-hallgató

  Születési év: 1986

  Kutatási terület: Népesség- és településföldrajz, belső perifériák problémáinak vizsgálata

  Oktatási terület: Általános népesség- és településföldrajz szeminárium, Általános gazdaságföldrajz szeminárium

  Témavezető: Dr. Dövényi Zoltán

  Telefon mellék: 24445

  E-mail: vercset@gamma.ttk.pte.hu

   


  Németh Tamás
  PhD-hallgató

  Születési év: 1988

  Kutatási terület: Garnizonvárosok társadalomföldrajzi szempontú vizsgálata, volt katonai objektumok hasznosítása

  Témavezető: Dr. Dövényi Zoltán

  Telefon mellék: 24147

  E-mail: ntomi88@gamma.ttk.pte.hu

   


  Orbán Kristóf
  PhD-hallgató

  Születési év: 1987

  Kutatási terület: Telepítésföldrajz, urbanisztika

  Témavezető: Dr. Trócsányi András

  Telefon mellék: 24828

  E-mail: okil49@gamma.ttk.pte.hu

   


 • PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka