PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Pap Norbert


A Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék végzi a vonatkozó geográfiai diszciplínák nappali és posztgraduális oktatását a földrajz tanári, a geográfus és a Balkán, valamint az Európai Unió és turizmus szakértő szakok, illetve szakirányú képzések esetében. A tanszék erősödő profilja a terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó oktatási, kutatási feladatok ellátása, a szakmai tanácsadás, valamint képzések szervezése. Feladatunknak tekintjük a regionális politika, a magyar területfejlesztés és kistérségi programozás, illetve a közigazgatási földrajz témaköreiben a társadalmi-gazdasági-politikai folyamatok elemzését, az eredmények hasznosítását az oktatás fejlesztésében, illetve a képzési tematikák kidolgozásában.
A tanszék a Földrajzi Intézet keretein belül koordinálja a terület- és településfejlesztési képzési formákat, összefogja a geográfus szak urbanisztika szakirányának oktatását, illetve a posztgraduális képzésben a térségfejlesztés szakirány szervezését. Tanszéki bázisát képezi az Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja a térségre vonatkozó oktatási és kutatási programjainak, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok szervezésének. A tanszék munkatársai bábáskodnak az örökségvédelem, örökségmenedzsment képzések megszületése körül is, természetesen a kapcsolódó oktatási, kutatási feladatokból is részt vállalva.

 • Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Dokumentációs Központja

 • Geopolitikai szótár
  A tanszék személyi állománya


  Dr. habil. Pap Norbert
  tanszékvezető egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1969

  Oktatási terület:
 • Politikai földrajz
 • Regionális politika
 • Kistérségfejlesztés
 • Balkán regionális politika

  Kutatási terület: a mediterrán térség földrajza, magyar regionális folyamatok, innováció és területfejlesztés, kistérségfejlesztés

 • Magyar Területfejlesztés -tematika
 • Területfejlesztés kollokvium tételsor
 • Regionális politikai földrajz -tematika

  Diplomamunka témakör javaslatok: Államföldrajzi vizsgálatok, Európai regionális politika, Európán kívüli területek regionális politikai elemzése ( Észak-Amerika, Kína), Mediterrán tanulmányok, Globális politika-geopolitika, Kistérségi vizsgálatok, Balkán tanulmányok

  Telefon mellék: 24244

  E-mail: pnorbert@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Szilágyi István
  egyetemi tanár, DSc

  Születési év: 1950

  Oktatási terület:
 • A mediterrán Európa történeti és politikai földrajza
 • Összehasonlító geopolitika
 • A hispán civilizáció történeti földrajza
 • Az EU intézményrendszere és kohéziós politikája
 • A nemzetközi viszonyok elmélete
 • Összehasonlító politikatudomány
 • Az EU a nemzetközi viszonyok rendszerében
 • Politikatudomány

  Kutatási terület: Geopolitika, Összehasonlító geopolitika, Nemzetközi viszonyok elmélete, Kulturális diplomácia, Mediterráneum a XX. században, Demokrácia építés és modernizáció Latin-Amerikában és Dél-Európában, Az EU kohéziós és regionális politikája

  curriculum vitae (pdf)
  curriculum vitae -english (pdf)
  Publikációs jegyzék (pdf)

  Diplomamunka témakör javaslatok: A mediterrán világ a nemzetközi viszonyok rendszerében, Mediterráneum és geopolitika, Rendszerváltozások és politikai átmenetek

  Telefon mellék: 24623

  E-mail: szortega@freemail.hu
 •  


  Dr. M. Császár Zsuzsanna
  egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1957

  Oktatási terület:
 • A Balkán társadalom- és gazdaságföldrajza
 • A Balkán kultúrtörténete és modern kultúrája
 • Földrajz szakmódszertan
 • Etnikai és vallásföldrajz

  Kutatási terület: humán erőforrások; oktatás területi egyenlőtlenségei, a Balkán oktatási rendszerei

  Diplomamunka témakör javaslatok: Egyes terültek történeti földrajza, Balkán tanulmányok, Oktatás és régiók, Oktatásfejlesztés és területfejlesztés, A földrajzoktatás módszertani újításai, Képességfejlesztés új lehetőségei

  Telefon mellék: 24230

  E-mail: cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu
 •  


  Dr. Reményi Péter
  adjunktus, PhD

  Születési év: 1978

  Oktatási terület:
 • Magyar területfejlesztés
 • A Mediterrán Európa földrajza
 • A Balkán földrajza
 • Kistérségfejlesztés
 • Politikai földrajz
 • Projektmenedzsment
 • Regionális politikai földrajz
 • Európán kívüli regionális politikák

  Kutatási terület: Politikai földrajz, geopolitika, a Balkán történeti és politikai földrajza, településföldrajza

 • Tézisfüzet (pdf)
 • Tézisfüzet -english (pdf)
 • curriculum vitae (pdf)
 • curriculum vitae -english (pdf)

  Diplomamunka témakör javaslatok:

  Telefon mellék: 24212

  E-mail: remko@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Végh Andor
  adjunktus, PhD

  Születési év: 1974

  Oktatási terület: Kisebbségi szegregáció, Társadalom-tudományi vizsgálati módszerek, Területfejlesztés földrajzi alapjai, Közigazgatási földrajz, Közigazgatási és szakhatósági ismeretek, Regionális politikák a Balkánon, A Balkán etnikai és vallási sokszinűsége

  Kutatási terület: Etnikai és vallási földrajz, A Balkán állami kereteinek kérdései

  Diplomamunka témakör javaslatok: Etnikai- és vallási földrajzi vizsgálatok a Balkánon, Magyarországi déli-szláv kisebbségek etnikai földrajzi vizsgálata, Az etnikai szállásterületi változások és a közigazgatási reformok összefüggésének vizsgálata, Etnikai kontaktzónák vizsgálata, A magyar-horvát kapcsolatrendszer földrajzi vonatkozásai (területfejlesztés, regionális politika, kisebbségi kapcsolatok...)

  Telefon mellék: 24230

  E-mail: veghandor@freemail.hu

   


  Mérei András
  PhD-hallgató

  Születési év: 1985

  Kutatási terület: A Kárpát-Balkán térség németsége

  Témavezető: Dr. M. Császár Zsuzsa

  Telefon mellék: 24289

  E-mail: merei.andras@gamma.ttk.pte.hu

   


  Léphaft Áron
  PhD-hallgató

  Születési év: 1983

  Kutatási terület: Etnikai- és politikai földrajz

  Témavezető: Dr. Szilágyi István - Dr. Végh Andor

  Telefon mellék: 24212

  E-mail: haft@gamma.ttk.pte.hu

   


  Kőműves Krisztina
  PhD-hallgató

  Születési év: 1987

  Kutatási terület: A Balaton térség komplex és fenntartható fejlődésének földrajzi alapjai

  Témavezető: Dr. Pap Norbert - Dr. Reményi Péter

  Telefon mellék: 24416

  E-mail: komuvesk@gamma.ttk.pte.hu

   


  Dr. László Mária
  óraadó, ny. egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1946

  Oktatási terület:
 • Közgazdaságtan
 • Regionális gazdaságtan
 • Településgazdaságtan
 • Vállalkozási ismeretek
 • Településmenedzsment (pdf)
 • Közgazdasági fogalmak (pdf)
 • Turizmus gazdaságtana

  Kutatási terület: önkormányzatok gazdasági eszközrendszere, önkormányzati gazdálkodás társadalomföldrajzi kérdései

  Diplomamunka témakör javaslatok: Helyi kapcsolatrendszerek alakulása (vállalat-önkormányzat-nonprofit kapcsolatok), Régiók és kistérségek területi különbségei, Önkormányzatok/települések társadalmi-gazdasági viszonyrendszerei, Telephelyi és ágazati vizsgálatok, Innováció és hatásai, Balkán tanulmányok, Európai regionális politika, Kistérségi vizsgálatok

  Telefon mellék: 24623

  E-mail: lasmaria@gamma.ttk.pte.hu
 •  
 • PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka