PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.Turizmus Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Szabó Géza


A tanszék küldetése

A turizmus mind a gazdasági, mind a környezeti- és a társadalmi funkcióit tekintve reflektorfénybe került. Két alaptudománya a közgazdaságtan és a földrajztudomány. Tanszékünk ez utóbbi tudományterület szintetizáló képességét felhasználva igyekszik megfelelni oktatási és kutatási feladatainak. Igy kiemelt figyelmet szentel a turizmus rendszerének működésében oly fontos környezeti- és társadalmi háttérelemzésének, a turizmus területfejlesztő hatásai vizsgálatának, valamint a turizmus oktatási kérdéseinek.
A tanszék oktatói aktívan bekapcsolódnak a hazai és a nemzetközi idegenforgalom szakmai szervezeteinek munkájába, számos turizmusfejlesztési koncepció és program készítői. Terveink között szerepel hiánypótló turisztikai szakkönyvek megírása (jegyzet, tankönyv), mellyel az oktatás színvonalának emelését szolgáljuk. A tanszéki infrastruktúra megfelelő, komoly külföldi és hazai szakkönyvtár és számítógépes hálózat segíti a hallgatók munkáját.

 • V. Országos Turisztikai Konferencia - I. körlevél


  A tanszék által felvállalt speciális feladatok

  A turizmus oktatása a nappali tagozat földrajz tanári és geográfus szakán szakirány formájában, valamint másoddiplomás képzésben.


  Képzési formáink

  Fő: BSc képzésben turizmus szakirányú képzés és geográfus MSc turizmus földrajzi szakirány
  nappali tagozaton földrajz tanár szakos hallgatóknak IV. és V. éven specializáció formájában,
  nappali tagozaton geográfus hallgatóknak IV. és V. éven szakirányú képzésként,
  posztgraduális képzésként szakosító továbbképzés formájában (másoddiplomás képzés), 2 éves időtartamban.
  Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés (FSZ) nappali tagozat.
  Európai Unió és Turizmus szakirányú továbbképzési szakok


 • Magyarország idegenforgalmi földrajza - tételsor
 • Szakdolgozatok letöltése (xls)
 • Diplomamunka formai követelményei
 • Diplomamunka tartalmi követelményei
 • EU képzés záróvizsga tételsora
 • EU diplomamunka témaajánlatok letöltése
 • Turizmus képzés záróvizsga tételeinek letöltése
 • Geográfus szak turizmus szakirány államvizsga tételeinek letöltése
 • Pénzügyi számvitel jegyzet (doc, 809k)
 • Pénzügyi számvitel előadásvázlatok (javított!)
 • Kommunikáció jegyzet
 • Regionális politika c. tantárgy irodalomjegyzéke és tételsora
 • Turisztikai honlapok gyűjteménye
 • Európai Uniós Alapismeretek
 • A felsőfokú szakképzés ábraanyaga

  A tanszék személyi állománya


  Dr. Szabó Géza
  tanszékvezető egyetemi docens, PhD

  Születési év: 1962

  Oktatási terület:
 • Magyarország természeti földrajza (szeminárium)
 • Magyarország idegenforgalmi földrajza (előadás)
 • Projektszeminárium
 • A szőlő, a bor és a turizmus földrajza (spec. koll.)
 • A turizmus földtudományi alapjai (spec. koll.)
 • VIZSGATÉTELEK: Magyarország természeti földrajza

  Kutatási terület: területfejlesztés és turizmus, vidéki turizmus és falusi turizmus fejlesztése, alternatív idegenforgalmi formák

  Telefon mellék: 24484

  E-mail: fg4t@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. habil Aubert Antal
  egyetemi docens, CSc
  intézetigazgató

  Születési év: 1952

  Oktatási terület:
 • Európa társadalomföldrajza
 • Turizmus általános elmélete
 • Térségi menedzsment
 • Kelet-Közép-Európa/Magyarország és az Európai Unió

  Kutatási terület: turizmus, szociálgeográfia

  Tematikák:
 • Európa komplex szigorlat - nappali (doc)
 • Európa komplex szigorlat - kiegészítő szak (doc)
 • Európa komplex szigorlat - UDSZ (doc)
 • A turizmus általános elmélete
 • Térségi menedzsment
 • Kelet-Közép-Európa/Magyarország és az EU
 • Eurázsia regionális gazdaságföldrajza előadás

  Előadásvázlatok:
 • Magyarország regionális térszerkezete
 • A területfejleszés stratégiai alternatívái
 • A területi politika koncepcionális eszközei
 • A régiók Európája, az EU regionális politikája
 • A területfejlesztés új intézményrendszere
 • A turizmus tervezésének néhány aktuális kérdése
 • Kelet-Közép-Európa az ezredfordulón
 • Az EU turizmussal kapcsolatos tevékenysége
 • Területfejlesztés és turizmus - ajánlott irodalmak (Eu szakértőképzés - térségfejlesztés szakirány)
 • Térségi menedzsment előadások
 • PhD kötelező irodalom

  Szakirodalom: magyar, külföldi

  Telefon mellék: 24617

  E-mail: aubert@ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Csapó János
  adjunktus, PhD

  Születési év: 1976

  Oktatási terület: Eurázsia regionális társadalomföldrajza gyakorlat, a nemzetközi turizmus földrajza, Magyarország turizmusföldrajza

  Tematikák:
 • Eurázsia regionális gazdaságföldrajza szeminárium
 • Európa regionális földrajza BSc- oktatási segédanyag (pdf)
 • Európa regionális földrajza - oktatási segédanyag (pdf)
 • Kelet-Közép-Európa beugró lista (pdf)
 • Európa szigorlati beugró adatok (xls)

  Kutatási terület: Az Európai Unió turizmusa - Írország turizmusa, nemzetközi turizmusföldrajz, a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere


  Telefon mellék: 24822

  E-mail: csapoj@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Dr. Jónás-Berki Mónika
  adjunktus, PhD (tartósan távol)

  Születési év: 1978

  Oktatási terület: Eurázsia regionális társadalom- és gazdaságföldrajza, bevezetés a turizmusba, a turizmus általános elmélete, a világgazdaság földrajza

  Tematikák:
  Eurázsia regionális gazdaságföldrajza szeminárium

  Kutatási terület: örökségturizmus

 • Eurázsia regionális társadalmoföldrajza szigorlati beugró
 • Kontinensek földrajza I. -szigorlati tematika

  Telefon mellék: 24822

  E-mail: berkim@gamma.ttk.pte.hu

 •  


  Gelányi Nóra
  tanársegéd

  Születési év: 1981

  Oktatási terület: Utazás- és rendezvényszervezés; Szakmai idegen nyelv (angol, német)

  Kutatási terület: Szociálgeográfiai aspektusok a turizmusban

  Telefon mellék: 24822

  E-mail: gnora@gamma.ttk.pte.hu

   


  Marton Gergely
  PhD-hallgató

  Születési év: 1984

  Kutatási terület: A környezet és a turizmus kapcsolatrendszere

  Oktatási terület: Turisztikai termékfejlesztés, Európa társadalomföldrajza

  Témavezető: Dr. Aubert Antal

  Telefon mellék: 24821

  E-mail: martongergely@gamma.ttk.pte.hu

   
 • PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka