NÉV

A DISSZERTÁCIÓ CÍME

TÉMAVEZETŐ

A VÉDÉS DÁTUMA

OKLEVÉL SZÁMA

1

Kimberly Weldon Taylor

Environmental geography of the Hungarian Great Plains and Arizona: Comparative Changes for Sustainable Productivity

Fodor István

1996.12.02

3/1997.

2

Lehmann Antal

A társadalmi termelés hatása a növényzetre és a talajokra Délkelet-Dunántúl térségében

Tóth József

1998.06.22

11/1998.

3

Tésits Róbert

A munkanélküliség és a gazdasági innovációk területi egyenlőtlenségei a Dél-Dunántúlon

Vuics Tibor

1998.12.17

2/1999.

4

Nagyváradi László

Közép- és Dél-Dunántúli települések tipizálása a természeti környezet és változásai alapján

Lovász György

1999.01.11

8/1999.

5

Aradi László

A Földrajzi Információs Rendszer társadalmi fogadókészségének fokozását biztosító eszköz - az oktatás

Geresdi István

1999.06.03

17/1999.

6

Trócsányi András

A humán erőforrások területi egyenlőségei Magyarországon

Tóth József

1999.06.07

15/1999.

7

Wilhelm Zoltán

Az Alsó-Duna-vidék településeinek fejlődésében szerepet játszó természeti tényezők vizsgálata

Lovász György

1999.06.07

16/1999.

8

Pap Norbert

Törésvonalak Dél-Európa államtereiben

Golobics Pál

1999.09.30

22/1999.

9

Hanusz Árpád

A gazdaság társadalomföldrajzi problémái Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Aubert Antal

1999.12.22

1/2000.

10

Herlicska Károly

A turizmus és sport összefüggései az Alpok területén, különös tekintettel Ausztriára és a téli sportokra

Aubert Antal

1999.12.22

12/2000.

11

Szabó Géza

A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei és módszerei geográfiai megközelítésben, hazai példák alapján

Tóth József

2000.04.04

11/2000.

12

Soós Lenke

Az értékelés ösztönző ereje és módszerei a földrajztanításban

Tóth József

2000.04.07

20/2000.

13

Bánhidi Miklós

A földrajzi környezet jellemző tényezői a különböző nemzetek sporteredményességében

Tóth József

2000.05.03

10/2000.

14

Rudlné Bank Klára

A primer energiaforrások változó szerepe az Európai Unió országainak energiagazdaságában

Tóth József

2000.06.13

18/2000.

15

Sági Zsolt

A budapesti agglomerációs övezet gazdasági térszerkezete és kapcsolatrendszere

Kőszegfalvi György

2000.09.27

22/2000.

16

Papp Ferenc

Ipar-telephely meghatározás

Tóth József

2000.09.28

21/2000.

17

Martinez José Luis

A turizmus területi elemzése

Aubert Antal

2000.11.06

24/2000.

18

Molnár Judit

Társadalomföldrajzi vizsgálatok Magyarország és Szlovákia Sajó és Hernád közötti határtérségében

Dövényi Zoltán

2000.12.01

5/2001.

19

Krisztián Béla

Régiós tudástranszfer az emberi erőforrásokkal összefüggő feladatok eredményes megoldásáért

Tóth József

2001.01.24

4/2001.

20

Kelecsényi Sugárka

A rendszerszemléletű környezeti menedzsment módszertana és hazai bevezethetőségének vizsgálata

Fodor István

2001.04.12

9/2001.

21

Halmos Csaba

Munkaügyi rendszerváltás - foglalkozáspolitika - regionalitás

Tóth József

2001.06.20

23/2000.

22

Elekes Tibor

A településfejlődést befolyásoló természeti, társadalmi, gazdasági tényezők szerepe a Nyikó vízgyűjtőjén és a Székely-Sóvidéken.

Lovász György

2001.06.20

34/2001.

23

Szenyéri Zoltán

Baranya és Tolna megye német kisebbségének etnikai földrajzi vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig

Dövényi Zoltán

2002.01.25

25/2002.

24

Darabos Ferenc

Győr és térsége turizmusának helyzete és fejlesztési lehetőségei a nyugat-dunántúli idegenforgalmi régióban

Aubert Antal

2002.02.25

26/2002.

25

Engelberth István

Energiafelhasználás és energiagazdálkodás változásai a tásadalmi-gazdasági átmenet éveiben Magyarországon

Rudl József, Bank Klára

2002.09.10

57/2002.

26

Godó Nándor

A vadgazdálkodás területi különbségei Magyarországon

Tóth József

2002.10.19

76/2002.

27

Gyenizse Péter

A természeti adottságok szerepe néhány délkelet-dunántúli táj településeinek fejlődésében

Lovász György

2003.03.27

35/2003.

28

Cserti-Csapó Tibor

A cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzete a Dél-Dunántúlon

Tóth József

2003.05.28

49/2003.

29

M. Császár Zsuzsa

A magyar közoktatás területi szerkezetének oktatásföldrajzi elemzése

Tóth József

2003.12.03

14/2004.

30

Kovács Bernadett

Környezetvédelmi tervezés geográfiai problémái kistérségi szinten a Dél-Dunántúlon

Fodor István

2003.12.11

36/2004.

31

Kobolka István

Magyarország déli határainak politikai és biztonságföldrajzi problémái

Hajdú Zoltán

2003.12.15

11/2004.

32

Herlicska Zsolt

A vállalati szociálturizmus átalakulása a rendszerváltás után

Aubert Antal

2004.01.07

38/2004.

33

Csillag Gábor

Földtani természetvédelmi értékelés a Káli-medence példáján

Lóczy Dénes

2004.01.29

37/2004.

34

Gyalog László

A földtani képződmények jelkulcsrendszere, mint a földtudományi adatbázisrendszer alapja

Konrád Gyula

2004.03.04

39/2004.

35

Selmeci Ildikó dr.

Prepannóniai miocén képződmények a Dunántúli-középhegység délnyugati részén

Konrád Gyula

2004.03.04

40/2004.

36

Kovács János

A vörösagyagok és a vöröses talajok jelentősége a későkainozoikum (pliocén) ősföldrajzi fejlődéstörténetében

Schweitzer Ferenc, Tomasz Boski

2004.05.07

41/2004.

37

Gergely Kinga

A Felső-Tiszán kialakítandó EU-konform automata felszíni vízminőségi monitoring rendszer problematikája és lehetőségei

Tóth József

2004.06.25

69/2004.

38

Gál András

Tokaj-Hegyalja szőlő- és borgazdálkodásának regionális földrajza

Tóth József

2004.09.14

83/2004.

39

Nagymegyeriné dr. Megyeri Mária

A környezetterhelési (vízterhelési) díj környezeti és gazdasági kérdései

Fodor István

2005.02.23

43/2005.

40

Fábián Szabolcs Ákos

Geomorfológiai veszélyforrások a Duna mentén Dunaföldvár és az országhatár között

Schweitzer Ferenc

2005.02.25

42/2005.

41

Bugovics Zoltán

A területi identitás a társadalmi-gazdasági térben

Tóth József

2005.03.29

41/2005.

42

Lukovich Tamás

Az urbanisztika kihívásai a posztindusztriális korban – Behaviorizmus a városépítészetbe

Tóth József

2005.05.04

58/2005.

43

Majdánné Mohos Mária

Rábától a Muráig – A magyar-szlovén határtérség történeti-földrajzi vizsgálata

Tóth József

2005.05.11

59/2005.

44

Pozsár Vilmos

A természeti környezet változása és szerepe a Bánát gazdaság- és településfejlődésében a XX. század elejéig

Szederkényi Tibor

2005.06.01

73/2005.

45

Pitrtik József

A közlekedés környezet–életminőségi hatásai szegedi vizsgálatok alapján

Erdősi Ferenc

2005.09.26

6/2006.

46

Merza Péter

Az Európai Unió területfejlesztési támogatásai a Dél-Dunántúl társadalmi-gazdasági felzárkóztatási folyamatában

Golobics Pál

2005.12.12

36/2006.

47

Varga Gábor

Paleoklimataológiai ciklusok a felső-miocénben és a pliocén elején, valamint ősföldrajzi értelmezésük

Schweitzer Ferenc

2006.03.08

55/2006.

48

Csapó János

A turizmus és területfejlesztés stratégiai kapcsolatrendszere az Európai Unióban az Ír Köztársaság példáján

Aubert Antal

2006.03.22

53/2006.

49

Pál Viktor

Az egészségföldrajz a magyar társadalomföldrajzban: elméleti megközelítése és esettanulmányok

Tóth József

2006.03.22

54/2006.

50

Újvári Gábor

Dél-baranyai lösz-paleotalaj sorozatok szedimentológiai, geokémiai és malakológiai vizsgálata

Lovász György

2006.03.29

108/2006.

51

Sipos Mihály

A magyar elektronikai ipar átalakulása 1988–2003 között

Trócsányi András

2006.04.03

76/2006.

52

Hajnal Klára

A fenntartható fejlődés elméleti kérdései és alkalmazása a településfejlesztésben

Tóth József

2006.04.24

78/2006.

53

Tóth Gábor

A mérsékeltövi mészkő magashegységek fedetlen karros celláinak osztályozása és fejlődése

Lovász György

2006.05.19

77/2006.

54

Pirkhoffer Ervin

Földrajzi Információs Rendszerekkel segített, digitális adatbázison alapuló modellezés a természetföldrajzi alkalmazásokban

Nagyváradi László

2006.06.07

104/2006.

55

Szőts Zoltán

A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélésének társadalomföldrajzi vizsgálata

Dövényi Zoltán

2006.06.14

106/2006.

56

Ulcz Gyula

A Közép-dunántúli régió geográfiai elemzése az átalakuló magyarországi regionalizmus viszonyrendszerében

Wilhelm Zoltán

2006.06.14

107/2006.

57

Antal Géza

Betegjogok Magyarországon –Földrajzi, jogi és etikai megközelítésben

Tóth József

2006.06.19

99/2006.

58

Bayankhuu Batsaikhan

Mongólia ásványkincsei – Mongólia ásványkincseinek bányászata, mint kitörési lehetőség az ország gazdasági és társadalmi modernizációja során

Tóth József

2006.06.19

100/2006.

59

Czuppon Viktória

Társadalmi-gazdasági mutatók alkalmazása kistérségi elemzésekben

Tóth József

2006.06.20

101/2006.

60

Jász Krisztina

A társadalmi kirekesztődés térbeli megjelenése az Észak-alföldi régióban

László Mária

2006.06.26

103/2006.

61

Horváth Béla

A közlekedési kapcsolatok fejlődése Budapesten és agglomerációjában a főváros egyesítésétől napjainkig”

Tóth József

2006.06.28

102/2006.

62

Pólyi Csaba

A mexikói migrációs folyamat társadalomföldrajzi meghatározottsága és következményei

Tóth József

2006.06.28

105/2006.

63

Vámosi Tamás

A középfokú szakképzési rendszer területi problémái, különös tekintettel a Dél-dunántúli régióra

Tésits Róbert

2006.10.02

119/2006.

64

Remenyik Bulcsú

A Dráva-szabályozás története és a folyó hasznosítási lehetőségei

Tóth József

2006.11.15

34/2007.

65

Bujtor László

A Kisújbányai-medence és Zengővárkony valangini ammonites- és brachiopoda-faunájának őslénytani vizsgálata

Konrád Gyula

2006.11.22

33/2007.

66

Kubassek János

A Himalája magyar remetéje – Kőrösi Csoma Sándor életútja, kortörténeti és földrajzi háttérrel

Tóth József

2007.04.02

127/2007.

67

Erős János György

A pénzügyi központok szerepe a regionális fejlődésben – a globalizáció hatása a regionális pénzpiacokra

Tóth József

2007.06.13

128/2007.

68

Bokor Judit

A sportturizmus elméleti kérdései. A Szigetköz és az Írottkő Natúrpark sportturizmusa

Aubert Antal

2007.06.18

126/2007.

69

Kopári László

Az erdei iskolák ökoturisztikai vonatkozásai Magyarországon

Aubert Antal és Fodor István

2007.06.27

129/2007.

70

Ágó Ferenc

A közép-ázsiai integráció a vízmegosztás problematikájának tükrében

Hajdú Zoltán

2007.10.10

34/2008.

71

Szigethy Emma

A rádiózás, mint kommunikációs innováció térben és időben

Tóth József

2007.11.05

36/2008.

72

Lakotár Katalin

Gondolatainkban élő országképek: a 14–16 éves tanulók hazánk szomszéd országairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemzése

Tóth József

2007.11.07

35/2008.

73

Filó Csilla

A humánerőforrás fejlesztést befolyásoló tényezők a Sellyei kistérségben

Wilhelm Zoltán

2007.11.26

37/2008.

74

Máté Andrea

A "Pannon borrégió" agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése

Szabó Géza

2007.12.19

33/2008.

75

Borsos Béla

Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben

Tóth József

2008.01.16

48/2008

76

Lőrincz Katalin

A kulturális turizmus fejlesztése a hazai történelmi városokban

Aubert Antal

2008.01.28

49/2008

77

Milics Gábor

A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása a precíziós (helyspecifikus) növénytermesztésben

Nagyváradi László

2008.05.14

78/2008

78

Kopcsay László

A területileg differenciált italkultúra szerepe a magyar turizmusban

Tóth József

2008.05.19

127/2008

79

Dolgosné Kovács Anita

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében

Fodor István

2008.06.09

125/2008

80

Berkics Erika

Az őshonos etnikai terek rekonstruálásának kísérletei Latin-Amerikában

László Mária

2008.06.11

145/2008

81

Bokor Béla

Térség és kultúra. Baranyai közművelődési modellek, 1976-2007

Tóth József

2008.06.26

126/2008

82

Bugya Titusz

Negyedidőszaki folyóteraszok azonosítása földtani fúrások adatai és térinformatikai eljárások alapján

Schweitzer Ferenc

2008.09.17

146/2008

83

Baranyai Gábor

A települési szilárd hulladékok kezelésének jövője a Dél-dunántúli régióban

Wilhelm Zoltán

2008.09.29

144/2008

84

Kőkuti Tamás

Ipari jellegű kistérség a Dunaferr vonzásában

Pap Norbert, Trócsányi András

2008.10.01

147/0228

85

Végh Andor

A horvát - szerb etnikai kontaktzóna. Politikai- és történeti-földrajzi értékelés

Pap Norbert

2008.10.01

148/2008

86

Bácskainé Pristyák Erika

Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése

Szabó Géza

2008.12.01

29/2009

87

Keresztes László Lóránt

A személyközlekedés, mint a munkaerőpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megyében

Erdősi Ferenc

2008.12.15

30/2009

88

Kalmár Gabriella

Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminőség területi összefüggései

Tóth József

2008.12.17

78/2009

89

Malatyinszki Szilárd

Az emberi erőforrás mérése települési szinten Békés megyében

Tóth József

2009.03.18

79/2009

90

Laczkó Tamás

A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon

Tóth József, Aubert Antal

2009.04.20

110/2009

91

Pirisi Gábor

Kisvárosok differenciált átalakulása az ezredforduló Magyarországán

Tóth József

2009.04.22

111/2009

92

Bornemisza Imre

Térinformatika a köz- és felsőoktatásban, alkalmazott példák alapján

Konrád Gyula

2009.05.06

109/2009

93

Sebe Krisztina

A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése

Konrád Gyula, Budai Tamás

2009.05.11

112/2009

94

Viczián István

Az ember környezetformáló tevékenységének történeti változásai a Komárom-Esztergomi-síkság és a Nyugati-Gerecse területén

Schweitzer Ferenc

2009.05.20

113/2009

95

Szenoradszki Endre

A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi problémái

Tóth József

2009.06.08

141/2009

96

Borsos Árpád

A mozi mint innováció magyarországi elterjedése, a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői napjainkig

Tóth József

2009.06.10

138/2009

97

Reményi Péter

Jugoszlávia felbomlásának politikai földrajzi következményei és a térség városhálózatára gyakorolt hatásai

Hajdú Zoltán

2009.06.24

140/2009

98

Komáromi István

Az ifjúsági turizmus korosztályos motivációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetőségei a Kárpátok Interrégióban

Szabó Géza

2009.06.29

139/2009

99

Pete József

A vallási aktivitás földrajzi mintázata a rendszerváltás után Magyarországon

Wilhelm Zoltán

2009.09.21

171/2009

100

Balogh Tibor

Fejlődés és fejlesztés. Nemzetközi fejlesztési együttműködés Vietnamban

Wilhelm Zoltán

2009.09.23

168/2009

101

Beke Szilvia

Békés megye népességének egészségi állapota és egészségügyi ellátása

Tóth József

2009.09.29

25/2010

102

Garai Péter

A szakképzés és a munkaerőpiac anomáliái, fejlesztési lehetőségei a Dél-dunántúli Régióban

Trócsányi András

2009.10.12

169/2009

103

Locsmándi Szabolcs

Vasfüggöny nélkül. A Sopron-Eisenstadt határtérség vizsgálata

Tóth József

2009.10.26

170/2009

104

Tóth Judit

Szénhidrogén-szennyeződések modellkísérleti eredményeinek geokémiai és környezetföldtani szempontú értékelése

Szederkényi Tibor

2009.11.18

28/2010

105

Bali Lóránt

A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok politikai földrajzi sajátosságai az egyes területi szinteken

Hajdú Zoltán, Gulyás László

2009.11.23

23/2010

106

Jelenszkyné Fábián Ildikó

Gender alapú társadalomföldrajzi elemzés az Ormánság példáján

Tóth József

2009.11.30

46/2010

107

Csizmadia Gábor

Matematikai modellek használata a gazdasági és földrajzi elemzésekben a Dél-Dunántúli régió példáján

Tóth József

2009.12.09

26/2010

108

Fodor Ágnes

Ökoturisztikai klaszter modell kialakítása a Belső-Somogy ökológiai hálózat területén

Pap Norbert

2009.12.14

27/2010

109

Bálint Lajos

A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon 1980-2006

Rudl József

2009.12.16

24/2010

110

Papp János

Békés megye foglalkoztatási képességének változása a rendszerváltástól napjainkig

Tóth József

2010.02.25

47/2010

111

Kovácsics Ferenc

Koszovó történeti földrajzi fejlődése a kezdetektől a független állam megteremtéséig

Tóth József

2010.03.22.

72/2010

112

Vitányi Béla

A bormennyiség és borminőség többváltozós kapcsolata az évjárat fő meteorológiai jellemzőivel Tokaj-hegyalja térségében

Geresdi István

2010.05.06.

83/2010

113

Gadányi Péter

Bazaltláva-barlangok kialakulása, típusai és formakincse

Schweitzer Ferenc

2010.05.19.

115/2010

114

Győri Ferenc

A tehetségföldrajz elméleti és gyakorlati kérdései. Magyarországi modellvizsgálatok

Tóth József, Pirkhoffer Ervin

2010.06.15.

116/2010

115

Jónás-Berki Mónika

Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemléletben

Aubert Antal

2010.06.16.

117/2010

116

Bucher Eszter

A nonprofit szervezetek a Dél-dunántúli régióban, különös tekintettel a terület- és településfejlesztésre

László Mária

2010.06.17.

118/2010

117

Babák Krisztina

A folyószabályozás hatása a Hármas-Körös vízjárására

Schweitzer Ferenc

2010.09.15.

119/2010

118

Kajtor Erzsébet

Az egészségi állapot és az ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében

Tóth József

2010.06.29.

120/2010

119

Molnár Gábor

A Déli Közös Piac (MERCOSUR) jelentősége a 20. és 21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban

Rudl József

2010.06.25.

121/2010

120

Petykó Csilla

A kempingek elterjedésének és fejlődésének területi- strukturális problémái Magyarországon

Tóth József

2010.06.23.

122/2010

121

Ronczyk Levente

A települési térben megfigyelhető antropogén eredetű felszínváltozások kvantitatív vizsgálata Pécs példáján

Fodor István

2010.09.08.

123/2010

122

Varjú Viktor

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat

László Mária

2010.06.30.

124/2010

123

Zsótér Brigitta

Mezőhegyes – egy sajátos település útja az Alföldön

Tóth József

2010.06.28.

125/2010

124

Sitányi László

Innovációs környezet és a társadalmi tőke kapcsolata: innováció-vizsgálat a Dél-Dunántúlon

Pap Norbert

2010.10.27.

140/2010

125

Ambrus Tünde

A székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete

Gyuricza László

2010.11.18.

30/2011

126

Barabás András

A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító elemzésük

Konrád Gyula

2010.11.24.

31/2011

127

Szabó Attila

Magyarország oktatási intézményhálózatának térbeli struktúrája a Horthy-korszakban

Tóth József

2010.12.16.

57/2011

128

Dezső József

A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg képződményekkel

Schweitzer Ferenc

2011.04.20

85/2011

129

Halász Amadé

A Bodai Aleurolit Formáció ciklussztratigráfiai vizsgálata

Konrád Gyula, Budai Tamás

2011.05.05

86/2011

130

Kovács István Péter

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső-Mecsek déli előterében, a Pannon-beltó visszahúzódását követően

Schweitzer Ferenc, Bugya Titusz

2011.04.06

87/2011

131

Németh Zsolt

Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarországon 1990 és 2001 között

Tóth József

2011.05.04

88/2011

132

Prodán Tímea Hajnal

A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről

Schweitzer Ferenc

2011.03.17

89/2011

133

Blahó János

A közoktatás általános és területi folyamatai a különböző hierarchiaszintű térségekben

Tóth József

2011.06.23

144/2011

134

Dobák Imre

Az uniós külső határok által kettéosztott Kárpátok Eurorégió biztonságföldrajzi elemzése

Pap Norbert

2011.05.19

145/2011

135

Hasanović-Kolutácz Andrea

A délszláv válság hatása Bosznia-Hercegovina etnikai viszonyaira, különös tekintettel Tuzla kantonra

Császár Zsuzsanna

2011.09.07

146/2011

136

Nagy Egon

A román-magyar határrégió és határ menti együttműködések a Kárpátok Eurorégióban

Golobics Pál

2011.06.30

147/2011