PhD órarend - I.évfolyam, 2.félév   Prinz-terem
Időpont Tantárgy Előadó Kreditszám
2012-02-24      
10.45-11.00 Geostatisztika pót ZH    
11.00-13.15 Körzet, rajon, régió Tóth József 3
13.45-16.00 Az idegenforgalmi földrajz természetföldrajzi alapjai Gyuricza László 3
16.15-18.30      
2012-03-30      
11.00-13.15 A távérzékelés, mint kutatási módszer a földtudományokban Nagyváradi László 3
13.45-16.00 Az oktatásföldrajz helye a geográfiában és vizsgálati módszerei M. Császár Zsuzsa 3
16.15-18.30      
2012-04-27      
11.00-13.15 A településföldrajz fontosabb összefüggései Rudl József 3
13.45-16.00 Földtörténeti ciklusok Budai Tamás 3
16.15-18.30 Kultúrtájak értékelése Lóczy Dénes 3
2012-05-18      
11.00-13.15 Tematikus térképészet a természetföldrajzban Lovász György 3
13.45-16.00 A nemzetközi regionális integrációk és a világgazdaság térszerkezete Golobics Pál 3
16.15-18.30